1. Der er som udgangspunkt ingen forpligtelser forbundet med medlemskabet (BiniVista Family).
 2. For at bevare medlemskabet er man dog forpligtet til løbende at købe de 2 årlige vinpakker til en samlet pris af EUR 1.000.
 3. Den årlige vinpakke består af minimum 42 vine (7 forskellige vin – 1 rosé, 2 hvide og 4 røde vine).
 4. Udgangspunktet er at der leveres en vinpakke i marts/april (4 vine) og en i oktober/november (3 vine).
 5. I forbindelse med bestilling af vinpakken kan medlemmerne bestille yderligere vine, hvis disse er på lager. Prisen for disse vine er EUR 150 pr kasse med 6 vine.
 6. Forud for levering af 1. vinpakke opkræves EUR 500, og forud for levering af 2. vinpakke opkræves de resterende EUR 500 – samt evt. tillægskøb, jf. pkt. 5.
 7. Vinpakkerne leveres omkostningsfrit og inklusiv alle afgifter i Danmark og i Spanien og på Mallorca, og det er en betingelse for medlemskab, at vinen kan leveres enten i Danmark eller i Spanien, herunder på Mallorca.
 8. Indtil 7 dage efter levering har medlemmerne ret til at returnere vine mod betaling af fragt til anvist lager i Danmark eller Mallorca.
 9. Ved afholdelse af events opkræves som udgangspunkt et beløb svarende til kostprisen – en række events vil dog være gratis.
 10. Hvis man ønsker et erhvervsmedlemskab, så opkræves et årsgebyr på EUR 1.000 + moms den 15. januar for det pågældende år.
 11. Erhvervsmedlemmer modtaget ligeledes 2 årlige vinpakker á 42 vine, jf. pkt. 3.
 12. Erhvervsmedlemskabet skal opsiges senest den 31/12 med virkning for det efterfølgende år.
 13. Størrelsen af medlemsgebyret er som udgangspunkt fast, dog med forbehold for regulering for inflation.
 14. Medlemskabet kan ikke overdrages.