Det grundlæggende

Vinstokken er dybest set en klatrende buskplante. Det betyder, at den har brug for en slags støttesystem for at udvikle sig ordentligt. Så snart vores planter har udviklet deres første skud, er det tid til at hjælpe dem gro i den form vi har valgt de skal have. Valg af vinstokkens form er en multi-faktoriel beslutning. Det afhænger af klimaforholdene (vind, temperatur, sol-eksponering), jordtypen og den pågældende druesort. Træning opnås gennem både støtte og beskæring. Gennem den rette træning søger vi at opnå optimal planteudvikling, et miljø der forhindrer skadedyrs- og sygdomsudbrud (f.eks. korrekt luft  og sollys indtrængning i plantens krone) samt facilitering af høsten og andre dyrkningsteknikker.

Det er vigtigt at huske at alle de grønne dele af vinplanten skæres ned under vinter beskæringen, så kun selve stammen, og afhængig af trænings form, et eller flere hoved-skud, er tilbage. 

De forskellige systemer 

Der er flere forskellige trænings former, der hver især foretrækkes til forskellige situationer og behov. En måde at klassificere træningssystemer på er baseret på højden af grundstammen. Efter denne klassifikation ender vi med at have to grundlæggende træningskategorier: Lavt trænet og højt trænet

A.) Lav-trænet kategori omfatter vinstokke, hvor stammen holdes meget kort; et sted mellem 20 og 60cm

B.) Den højt-trænede kategori omfatter vinstokke, hvor vi holder stammen lidt højere på mellem 60 og 120 cm

De mest almindelige vin trænings-systemer er følgende:

Cordon former

Cordon systemer bruges ofte i varme klimaer, ligesom vi har på Mallorca og således har vi hos Binivista trænet vores vine i en tosidet eller "dobbelt" -cordon som beskrevet nedenfor. Cordon formen kan udføres både høj og lav, afhængig af mikroklima og druesort. Vores vinstokke holdes ret lavt trænet på ca. 50 cm over overfladen. Denne højde referer til selve grund stammen og den wire de to hovedskud trænes langs.

Enkelt-sidet eller "Royal" Cordon

Dette er en almindeligt anvendt træningsteknik, hvor man grundlæggende efterlader ét hovedskud pr. vinstok.

To-sidet eller "Dobbelt" Cordon

Denne træningsteknik ligner Royal Cordon. Den eneste forskel er, at der er et andet skud eller "cordon", der bøjes modsat det første langs den vandrette wire. Det er sådan vi former vores vinstokke.

Nogle andre populære træningssystemer:

Goblet form

Denne form for træning er nok den ældste. Det foretrækkes i varme og tørre områder, hvor der fattig jord og ingen kunstvanding. 

Her holdes hovedstammen i 20-30 cm højde, med tre til otte skud rundt om stammen for at skabe et "bæger". Goblet er en fritvoksende trænings-form, hvilket betyder, at den ikke behøver espalier.

Guyot form

Dette system bruges ofte i kølige klimaer. Vinproducenter, der vælger denne træningsteknik, følger stort set alle trinene i tosidet træning, med én hovedforskel. De efterlader seks til ti knopper på det ene skud og kun to knopper på det andet. Det lange skud bærer frugten, mens den korte typisk vil producere de to nye skud til året efter. Om vinteren efter høsten beskæres den ene af disse 2 nye skud ned ved seks til ti knopper og den anden ved to knopper. På denne måde udskifter producenterne løbende de to skud. Det ene bærer frugt og det andet danner skud til året efter. 

Pergola

Denne træningsteknik bruges ofte til at dyrke spisedruer og sjældent til druer til vin. Der er dog enkelte undtagelser, hovedsageligt i det nordlige Italien, Argentina og Spanien. Stammen på planten er trænet meget højt og skuddene alle trænet vandret, hvilket grundlæggende skaber et "tag" eller pergola som navnet antyder.

Hovedstammen kræver minimum to års vækst for at nå den optimale højde og en god del opmærksomhed i denne periode for at sikre den korrekte form. Når den optimale højde er nået, installeres en "wire plexus" øverst, langs hvilken skuddene derefter trænes vandret.

Lyre eller U form

Denne form ligner den to-sidede Cordon, men her er de to grund skud bøjet udad på et separat espaliersystemet, så der dannes et kryds. Grundlæggende vil du have to skud fra hovedstammen, der går ud i en 90 graders vinkel mod en anden wire, der løber parallelt med ​​selve vinstokkens række. Her deles skuddet i to og en trænes til højre og en til venstre. Det vil være disse, der bærer druer. Dette træningssystem byder på en masse fordele, herunder god luft gennemgang, sollys til bladene og skygge til druerne. Det kræver dog en stor indsats at installere og vedligeholde og er dermed ikke anvendt ligeså ofte som den mere simple cordon-form.