296°, 2019 Puig des Teix 1062m

296°

2019 Puig des Teix 1062m

296°, 2020 Teix 1062m (Batch #2)

296°

2020 Teix 1062m (Batch #2)

296°, 2021 Teix 1062m (Batch #4)

296°

2021 Teix 1062m (Batch #4)

296°, 2022 Teix 1062m (Batch #6)

296°

2022 Teix 1062m (Batch #6)