296°, 2020 Puig de Teix 1062m

296°

2020 Puig de Teix 1062m

296°, 2019 Puig de Teix 1062m

296°

2019 Puig de Teix 1062m